Pluto saatanlikud vallatused Koera aastal

22.aprillil siseneb Pluto Kaljukitse majja. ​Pluto valitseb ülima pimeduse väge. See on aprilli kõige võimsam löök. Saatan ja ta käsilased on ülitoimekad Pluto transiidi ajal. ​Suur saatan ise toob mineviku varjud hämarusest valgusesse... 
E 23.04.2018 00:45 toimub Noorkuuteenistus, mis valmistab ette saatanlikest varjudest vabastavateks muutusteks.
 Eelmine, Kuuloometeenistus algas kl 4 esmaspäeva varahommikul ja kestis 4 tundi.
Kuuloometeenistuse toimet mõjutas Kuu sisenemine Jäära majja**. Algas uus katalüütiline astroloogiline tsükkel, mis kestab septembri täiskuuni 25. septembril: kohe järgmisel päeval suundusid Saturn ja Jupiter retrogaadi Kaljukitse majas, ka tervendajate kaitsja Chiron siseneb Jäära majja ja saatanlik Pluto on liikumas retrogaadi. On alanud väga intensiivne joondumine, ja mitte ainult taevastes vägedes, ja see mis mõjutab inimesi vastavalt sellele, kuidas on kujunenud/kujundatud isiklik (suhte)karma ja teadlikkus, ja lõimumine uutesse energiatesse. /Loe lähemalt allpool/
Kuuloometeenistuse ajal toimus osalejate energiasüsteemi avardumine, ettevalmistamine eelolevaks perioodiks. Avardumine toimus kõikide tasandite jõukeskuste aktiveerimise tulemusena.
See mõjutas osalejate eluenergia ja teadlikkuse tõusu, sest energia aktveerumine tõi kaasa informatsiooni liikumise. Seetõttu on osalejatele viimase kolme päeva jooksul tulnud märke läbi unenägude, sisetunde, ja ka füüsilise maailma sõnumeid. Või muul moel.
Osalejad võisid tunda ohutunnet, paanikat, ärevust, ka hirmu. See on normaalne, sest sellised esilekerkinud tunded viitavad seni lahendamata teemadele ja tervendamata hingehaavadele, mis sügaval alateadvuses ja energiaväljas peidus on olnud.
Tähelepanu suunata sellele, et eelolevatel kuudel on oodata suuri muutusi nii endas kui ümberringi. Intensiivne katalüütiline liikumine annab võimaluse lahendada ummikseise oma isiklikus elus ja suhtetasanditel, samuti annab võimaluse ennast teostada uutes rollides. Need, kes võitlevad kogukondade ja rahvaste heaolu eest, saavad rohkelt uusi võimalus tuua ühisellu rahu ja tasakaalu, kuid seda läbi jõuliste läbilöökide ja ühistööna.
Uued tervendajad avanevad ja senised tegijad saavad uued võimalused. Kuid ka manipulaatorid, šarlatanid ja väe kuritarvitajad tõstavad veel korra aktiivsust.
On hea meeles pidada seda, sinu edu eeloleval muurangulisel perioodil edu asjakohaste eesmärkide ja taotluste seadmisest ja valmisolekus muutuda.

Mõtiskle, kui palju oled sa valmis muutuma ja muutma ma elu eeloleva katalüütilise perioodi jooksul...

NB! Nagu ikka, ootan neilt, kes on minuga süvatervendaval rännakul Egiptusesse, tähelepanekuid ettevalmistuse kulgemise kohta, sh milliseid takistused ja nendega seotud seisundeid on kogetud. Nii mõnegi osaleja puhul oleme juba kasutanud sealseid kohalikke ravitaimi, tervendussõnu jms jõudsamaks tervenemiseks.

Järgmise,
Noorkuuteenistuse (mis toimub 22.04 südaööl) eel suundub Pluto retrogaadi Kaljukitse tähtkujus. See on aprilli kõige võimsam taevane löök, arvestades, et Pluto valitseb ülima pimeduse väge. Esoteeriline astroloog Salvator Russo on veendunud, et Saatan on ülitoimekas just Pluto transiidi ajal. Sel ajal on selgelt näha ka saatana käsilaste tegevust. ​Seda on eriti tunda erinevate valimiste ajal, mil ilusama tuleviku nimel on mõistlik vältida Pluto inimeste valimist ja hääletada Jupiteri inimeste poolt. Ja kui Pluto on retrogaadis, oleme me tunnistajaks sellele, kuidas suur saatan ise toob mineviku varjud hämarusest valgusesse... Südaöine Noorkuuteenistus toob kaasa osalejate ettevalmistamise selleks, et lõplikult eemaldada mustad varjud oma eludest. 
Kuna Pluto siseneb retrograadi sel päeval, on selgelt tajuda raskete pilvede kuhjumist nii pere- kui teistel suhtetasanditel. Südaöine täiskuuteenistus aitab teha algust kurnavate suhtemustrite muutmiseks, aga toetab ka tasakaalu säilitamist eeloleva pingelise nädala jooksul.
Pluto retrograadi ajal oleme tunnistajaks "saatana käsilaste" mustade tegude nähtavaks tulekule. See annab võimaluse viia ka need üksused uude joondumisse, mille tulemusena muutuvad need vanad ja tulutud üksused (t)oimetuks.
Pluto retograadi aeg on ka tõhusa tervenemise ja uuenemise aeg. Eriti siis, kui on tegemist sügavate tervenemata haavadega. Fookuses on ka heaolu ja väe võimendumine neile, kes selleks valmis on. Eriti soodsad ajad on 9.-13. mail neile, kes on teadlikud, valmis vastu võtma oma sünnipäraseid andeid.

Kuutempli teenistuste dünaamika/kestvuse määravad kolm põhiasja: taevased joondumised
vaimsed seadused ja osalejate taotlused, vajadused, valmisolek.
Iga Kuutempli teenistuse ajal toimub osalejate energiasüsteemi taastamine selle algse mustri järgi, nii nagu see kehastumiste algul paika oli pandud. See on nagu iidsete mõisate ja losside restaureerimine sellesse seisu nagu nad hiilgeajal loodud olid. Kuskil kellelgi siin Kuutemplis on täpsed plaanid ja kavandid algupärase eheda olemuse/seisu kohta, ja neid kavandeid järgib teenistuste toime väga täpselt. Mida enam on energiasüsteem taastunud oma algsesse mustrisse, seda mugavamalt, turvalisemalt ja enesekindlamalt saab luua oma heaolu igapäevahetkedes. Ajapikku kaovad kurnavad seisundid koos nende algpõhjustega, taanduvad haigused ja saabub mugav heaolu, mis ongi küllus.

Sul on võimalik teha isiklik raviplaan:
1. variant: tasuta erakohtumine peale 12 teenistuse läbimist (Sinu panus 120)
2. variant: osalemine ühe kuu teenistustes (4 teenistust, panus 42)
3. variant: osalemine ühes teenistuses sobval ajal (panus 12)
4. variant: erakohtumine panusega 150€
5. variant: süvatervendav rännak 300
6. variant: süvatervendav raviseanss 30*
7. variant: indivisuaalne kaugseanss 75
8. variant: eelpoolnimetatute kombinatsioonid.

Oled oodatud!

* Järgmised süvatervendavad raviseansid on  27. ja 30.04 kl 22-23. Süvatervendav raviseanss on intensiivne kaugraviseanss. Selle toime mõjutab haigete rakude tuuma nii, et käivitub organite tervenemine. Kaugraviseanss eemaldab ka vähituumori – vähi südame - ning peatab metastaaside aengu.
Kaugraviseanssi on mõeldud kõigile, kes soovivad terveks ravida haigeid organeid ja kroonilisi seisundeid.
Kaugraviseanss teostub vastavalt vajadustele mõnel õhtul nädalas kl 22-23.
Kaugraviseansi ettevalmistamine toimub kokkulepitud kellaajal individuaalselt enne raviseanssi.
Kaugraviseansiks ettevalmistamise käigus häälestatakse ka 1-2 klaasi vett, mis toetab raviseansi läbiviimist. Need on vaja juua üks klaas enne ja vajadusel teine peale seanssi.
Kaugraviseansi ajal on vaja olla rahulikult pikali.
Raviseansi eel on vaja teostada panus 30 Südamerahu kontole või muul moel, nt Omniva kaudu.
Küsimused saab esitada meil teel magissameedia@gmail.com või kodulehel siit: http://magissa.ee/registreerumine.

Eelolevate teenistuste taustinfo:
Selle kuuloome ajal esmaspäeva varahommikul algas aatroloogiline uus ajajärk, ja see eelolev aeg on õnnistatud ilusate lahendustega neile, kes järgivad taevaseid joondumisi. Kuigi peagi algab Saturni ja Pluto turbulentne ja hirmutav retrogaad Kaljukitses, on siiski oodata värskendavaid tuuli maapealses elukorralduses.
See kuuloome aeg läitis kogu eeloleva aasta tule. Vägevad ja jõulised hoovused apriilis on sütitatud Jupiteri, Saturni ja Pluto retrogaadide maagilisest väest. Valmistu Jäära toetusel vägevateks võitudeks, kuid ... ole hoolikas meetodite valikul, sest eel on ootamas nii mõnedki planetaarsed retrogaadid, mida ei saa tähelepanuta jätta.
See Kuuloomes alanud tsükkel Jääras kulmineerub 25.septembril 2018.
Sel perioodil on päevakorras järgmised asjad:
sisetunde, mentaalse enesekindluse ja teadlikkuse tõus, mis toetab suhtlemist ja igapäevareaalsuse loomist
konkurentide poolt tekitatud ootamatud väljakutsed, takistamaks terviklikkust, tulemuslikkust ja uute väärtuste loomist
plahvatuslik uute tundmatute alade kaardistamine, piiride ületamine
vaimse tervendamise ja taastamise valdkonnas uued liidrid
sünkroonsused uute suhete loomisel, eriti sellised, mis toetavad isiklikku eesmärki ja vajadusi, uusi tiime ja paarilisi
uute värskete energiate imbumine kõikidesse olulistesse valdkondadesse
enesekindluse tõusu läbi eneseteadlikuse arengu
uued liidrid ja rolli loojad
vanade piirangute purustamine uue mentaalsuse abil
uute radade loomine uue ajastu energias
heaolu mõiste muutumine
sõjaväeliste, seadusandlike jõudude ja päästeteenistuste isiklikud kontaktid selleks, et tervendada ja toetada kogukondi ja kultuure
vaimsete seaduste toime globaalsetele sõjalistele sündmustele
uute vaimsete relvade ja vormide ilmnemine, toimub see füüsilisel- või astraaltasandil nende ringis, kes teadlikult tegutsevad nendes valdkondades
uute sisstulekute tekkimine neile, kes avarduvad ja laienevad esmakordselt
kohalike sotsiaalvõrgustike ümberkujunemine
kasvav vajadus reageerida kiiresti sündmuste arendamisele uue edu, stabiilsuse ja õnne nimel
mentalismi ja vaimse sümbioosi uute piiride sisemine avamine
erakorralise abi muutuste ilming, et vältida retrogaadide katastroofe
kõikide nende väestamine, kes on joondumas uude ajastusse

Saturn​i​ ​ ​retro​graad​
​Saturn läheb retrogaadi Kaljukitses ​17​. aprillil, kaks päeva peale Kuu loomist Jääras. Oleme tajunud Merkuuri retrogaadi laastavaid tagajärgi, kuid Saturni toime on 1700 korda võimsam. Kuigi Jäära energia toetab kiiret arengut, siis Saturni liikumine toob kaasa tagasilööke. See tähendab, kui mõned aspektid meie elus arenevad jõuliselt ja soodsalt, siis teistes valdkondades võib ette tulla taandkäiku. See sõltub, mis on su isiklikud suhted Saturniga. Oma isikliku horos​koobi ​abil võid sa​ ​saavutada mõistmise, kuidas Saturn toetaks su edu, kuid samas on võimalik muuta Saturni retrogaadi kahjustavat toimet Kuutempli teenistuste ajal, tehes taotluseks "vabastada ennast sünnimomendil loodud Saturni kahjustavatest mõjudest". ​

Saturn​i maagia​​
​Mõtiskle: kas sa oled ühenduses, st teekonnal taastumisele; kes su kõrval on; keda seal ei ole? Kes on hüljanud selle tee, kes on raskustega mägedele rühkimas? ​Saturni enneolematu mõju võimaldab eeloleva viie kuu jooksul esile tõusta nendel, kelle jaoks tasakaal ja terviklikkus on olulisem kui kuld. Saturni hävitavat retrogaadi pole vaja karta, pigem sügavalt aktsepteerida​. Kui sa pole oma elu mõningaid nüansse veel korda saanud, siis just nüüd viie kuu jooksul on aeg sellele edukalt keskenduda. ​Arvestagem siis sellega, et piirangud, mis kaasnevad Saturni retrogaadiga, võivad asjakohase käitumise puhul muutuda piirideta võimalusteks.​

​Uued tervendajad​
​17.aprillist alates siseneb Chiron Jäära majja. See tähendab uute imeliste tervendajate esile tulemist. ​Chiron on tervendajate kaitsja. Kui sa oled juba tegevtervendaja, siis on oodata kõrgemata tasandite ja uute kaardistamata alade vallutamist. Su tervendav vägi muutub võimsamaks. Samuti kutsutakse tervendajaid juhtivaid sotsiaalseid positsioone täitma. Kuid see aeg, mil Chiron on Jääras, lõppeb septembri täiskuu ajal, mil ta siseneb tagurpidi Vähi tähtkujusse. Nii et võtkem sellest viie kuu perioodist maximum.

Pluto retro​graad​
Nädal peale Kuu loomist Jääras, ​22.aprillil, siseneb Pluto Kaljukitse majja. ​See on aprilli kõige võimsam löök, arvestades, et Pluto valitseb ülima pimeduse väge. Esoteeriline astroloog Salvator Russo on veendunud, et Saatan on ülitoimekas Pluto transiidi ajal. Sel ajal on selgelt näha ka saatana käsilaste tegevust. ​Seda on eriti tunda valimiste ajal, mil ilusama tuleviku nimel on mõistlik vältida Pluto inimeste valimist ja hääletada Jupiteri inimeste poolt. Ja kui Pluto on retrogaadis, oleme me tunnistajaks sellele, kuidas suur saatan ise ujub mineviku hämarusest valgusesse...

​Vanast nahast välja​
​Eelolevate kuude jooksul on võimalik endalt heita vana ja kasutu nahk. Selle Jäära kuutsükli ajal aktiveeruvad tohutud energiad, mis lükkavad meid seni lahendamata probleemidega silmitsi, nende hulgas, ja eriti tervendamata hinge- ja südamehaavad, mis tekitatud ka väe kuritarvitamise tulemusena. Taevased liikumised on sel perioodil väga katalüütilised, mis toob kaasa olukorrad kaosest täieliku algatusvõimetuseni.
Asjad on plahvatuslikus muutumises alati, kui vägi tuuakse pimedusest esile valgusesse​, see on alanud kuutsükli põhiteema.
​Alles siis, kui vanast nahast on valguse kätte välja roomatud​​, avalduvad uued plaanid sinu uuele minale. Ja kui algavad transiidid Vähis, tunned ennast oma uues plaanis võitmatuna.

​Survekatlad
Teemandid​ kujunevad​ ekstreemse ​plane​taarse​​ surve all. Inimeteemandid​ ​kujunevad​ ekstreemse astroloogilise surve all. Kui Jupiter, Saturn ja Pluto peatselt ühinevad​ ​retrog​r​aadi​s, võime eeldada, et kõrge rõhu all olevad olukorrad hakkavad avalduma meie eludes kooskõlas meie karma, meie ​​"ülestõusmisega​"​ ja meie järgmise taseme hinge arengu nõuetega. Kui leiate en​nast survekatlas, ärge paanitsege, lihtsalt t​eadke, et teil on väga võimas alkeemia faas, mis viib teid kõrgemale​ elukorraldusele​ juhul​, kui reageerite ja muutute arukalt, näidates samal ajal parimat käitumist ja (enda vajaduste) teenimist, mi​lleks võimelised olete. Vaimne võimekus määrab ​selgelt, kuidas me välju​me ​oma survekatlast.

​Eredad ​ideed
See kuu​tsükkel on ülimalt rikkalik ereda​te​ idee​de osas. Ideed tulevad​ ​rikkalikest​ kosmilistest allikatest ja meie enda aju​tegevusest.
​Oma heaoluks on vaja nad kiiresti rakendada. Jäära tsüklid nõuavad alati otsustusvõimet, tegevust ja kiiret rakendamist.
​Olge teadlikud ​selle tsükli mõistuse / tegevuse / ilmingu valemi​st ja ​kasutage see uu​t​eks või​tudeks.
​Teadlikkuse ​akiveerimine on selle tsükli oluline osa, eriti peale seda kui algab Uraani transiit Sõnnis. Andke endast parim, et
hoida oma meel selge, rahumeel​ne​ ja missioonile orienteeritud, vaatamata​ ​ebakõladele​ ja häiretele,​ mi​lle tunnistajateks saate olema​ või mis võib varsti šokeerida maailma ...

Infosõda​
See​ K​uu​ ​ loomine Jääras​ ​märgib​ võims​at​​ pöördepunkti infoajasõjas 99% vastu. Selles tsüklis vii​vad taevased väed teatava informatsiooni​ ​üle seni​ keelatud meediumikünniste.​ ​Sellest tulenevalt tekib šokk ja ​kummaline​​ kampaania​. Selle tsükli ajal intensiivistatakse infovõitlust​. Kuid säilitage rahu, teades, et loo​misel on​ uu​s​ meediamaastik Jupiteri Amburitrans​iidi​ ajal. Olge valmis kasutama võitluseks fakte, teadmisi ja teavet, sest uued​ ​meele ja kommunikatsiooni​​ lahingud​ ​​on selle tsükli osaks. Kasutage ​Merkuuri aktiivsust, et eristada fakti​e ​​​​fiktsiooni​de​st​.​

Valitsuse​d​ p​lindris
Valitsused on korruptsioonist neelatud ja see on teada. Kõigekõrgemad väed hakkavad kasutama Saturni ja Pluto retrogaadi Kaljukitses, et sundida valitsemissektori salajast korruptsiooni välja valimiste eel ja uue vastutuse nimel. Kuna Kaljukits reguleerib ka tööstusharusid ja ettevõtte juhtorganeid, mõjutab see ka neid ešelone. Nendel aegadel on oluline üle olla hirmust, usk on tugevam kui hirm. Ärge alluge hirmu taktikale ja pidage meeles, et Kõrgemate vägede plaanid on täiuslikud.

Allikas: https://www.starseedastrology.com/single-post/new-moon-aries-april-2018
Astrologer Salvador Russo /vaba tõlge Magissa


Eelmine
Kuu loomine Jäära majas E 16.04.2018 04:57
Järgmine
Roosa Täiskuu E 30.04.2018 03:58

Kommentaarid

 • Magissa  •  23. aprill 2018
  Noorkuuteenistus algas keskööl ja kestis 5 tundi.

  Sel ajal toimus sügavate manipulatsioonide eemaldamine osalejate energiast. Need manipulatsioonid on olnud seni peidus ja tulid jõuliselt kättesaadavaks tänu märgilistele planetaarsetele joondumistele: Saturni, Jupiteri, Pluto ja Chironi koostoime mõjudele.
  Need eemaldatud manipulatsioonid olid nn musta maagia kombinatsioonid. Need olid keerulised, enneolematud ja hästi peidetud ning eemaldamise eest kaitstud.
  Nende manipulatsioonide eemaldamine mõjutas ka füüsilist tasandit, eriti hormoonide ja närvide tööd. Seetõttu oli võimalik, et osalejad tundsid hommikul peavalu, lihaste tuimust, kangust ja valuaistinguid. Need seisundid väljendasid "tervenemise kriisi": organism vabanes piirangutest, mille põhjutasid eelnimetatud manipulatsioonid.
  Noorkuuteenistuse toime mõjutab suhteid pikemas perspektiivis. Enne suhteliinide muutumist vajab keha uue mustriga harjumist. Peale seda on võimalik suhted ümber hinnata vastavalt planetaarsete joondumistega kaasnevale avarduva teadvusega.

  Eelolevad teenistused jätkavad esilekerkivate "saatanlike needuste" eemaldamist, hingehaavade tervensamist

Lisa kommentaar

Email again: