Kasvava Kuu Pööripäevateenistus algusega 20.juunil kl 13:51

Kasvava Kuu Pööripäevateenistus©20.6 on suvisele pööripäevale kohaselt väge võimendav kaugseanss. Suvine pööripäev on 21.06 kl 13.07.
Kuigi Kuu liigub toetavalt Jäära tahtkujus kuni sügise pööripäevani, tõstavad teised võimsad planeedid, sh Chiron, üles senilahendamata takistusi ja tervendavamata haavasid kõikidel tasanditel. Ka Uraan oma transiidiga Sõnnis on uuendustele suunatud, plahvatusliku toimega. Noorkuuteenistus toetab nende haavade tervenemist ja muutuste läbimist igale osaleja jaoks omal viisil, tõstes osalejate eluvibratsiooni ja -teostust. 
Kasvava Kuu Pööripäevateenistus©20.06 on suvisele pööripäevale kohaselt jõuliselt tervendav ja väge võimendav kaugseanss.
Suvine pööripäev on 21.06, tipp kl 13.07.

Eelmine, Kuuloometeenistus algas kolmapäeva (13.06) õhtul kuu loomise hetkel kl 22.43 ja kestis 7 tundi. Teenistuse aktiive mõju kestis laupäeva (18.06)  õhtuni.
Kuu loomise ajal valitseb meie ümber habras ja rahulik vibratsioon, mis on hea keskkond enda tunnetamiseks ja plaanide tegemiseks selleks, et edaspidi ennast selgemini väljendada oma igapäevaelus. Et olla edukam ja õnnelikum. Kuuloometeenistuse mõju oli suunatud nende pingete eemaldamiseks, mis takistasid enesetunnetust neil tundidel.Pinge allikatena avaldusid
võõrad ja koormavad energiakodumid kõikide osalejate isiklikus energiaruumis;
hingehaavad kui energiamustri massiivsed kahjustused kõikide osalejate energiaruumis;
psüühilised vastuolud, mis tekkinud alateadvuse maastikust ja avaldunud kurnavate mõtte-ja käitumismustritena mõnede osalejate puhul;
nende osalejate puhul olid need alateadvuse maastikku mõjutanud sündmused tekitanud täiendavad hingehaavad.
Kuuloometeenistuse käigus vabastati kõikide osalejate energiamuster liigsetest koormavatest energiakogumitest. See toimus teenistuse paari esimese tunni jooksul. Peale seda käivitus hingeosade naasmine kõikidele osalejatele. See tähendas osalejate energiasüsteemis puuduolevate energiapakettide lõimimist. see toimus viimaste teenistuse tundide jooksul.
Nende osalejate puhul, kellel avaldusid psüühilised vastuolud kui sundkäitumise mustrid, toimus nende mustrite sulatamine ja energiasüsteemi tervendamine laupäeva õhtuni.
Kurnavate energiamustrite eemaldamise käigus teenistuse esimeste tundide jooksul võis tekkida hingamisrütmi muutused. Hingehaavade tervendamise käigus tekkis sügav ja vastupandamatu uni, mis oli sügavalt tervendava toimega.
Neil osalejatel, kellel avaldusid selle teenistuse ajal pinge allikatena psüühilised vastuolud, avaldus teenistuse vabastava toime ajal kohatine ärevus, füüsiline ja vaimne pinge, kurnavad unenäod. Need vaibusid laupäeva õhtuks. Selleks ajaks lõppes kurnavate sundmustrite algpõhjuste muutmine ja hingehaavade tervendamine. Tekkis rahuseisund. Sellega kaasnes võimalus tunnetada ja väljendada selgemini oma olemuslikke vajadusi, mis oligi Kuuloometeenistuse eesmärk. Sellega kaasnesid ka ettevalmistused suvise Pööripäeva tervitamiseks kasvavas väes.
Peatsete kohtumisteni suvise Pööripäeva hinguses!

Sul on võimalik teha isiklik tervenemise ja vabanemise plaan:
1. variant: tasuta erakohtumine kohe peale 12 teenistuse läbimist (Sinu panus 120)
2. variant: osalemine ühe kuu teenistustes (4 teenistust, panus 42)
3. variant: osalemine ühes teenistuses sobval ajal (panus 12)
4. variant: erakohtumine panusega 150
5. variant: süvatervendav rännak 300/500 allika- ja väekohta (nt La Gomera, Küpros, Austraalia, Egiptus, Punane meri), eelneva ettevalmistusega u 6 kuud
6. variant: süvatervendav raviseanss 30*
7. variant: indivisuaalne kaugseanss 75
8. variant: eelpoolnimetatute kombinatsioonid.

* Järgmised süvatervendavad kaugraviseansid on  22. juunil ja 3.juulil kl 22-23. Süvatervendav raviseanss on intensiivne kaugraviseanss. Selle toime mõjutab haigete rakude tuuma nii, et käivitub organite tervenemine. Kaugraviseanss eemaldab ka vähituumori – vähi südame - ning peatab metastaaside arengu.
Kaugraviseanssi on mõeldud kõigile, kes soovivad terveks ravida haigeid organeid ja kroonilisi seisundeid.
Kaugraviseanss teostub vastavalt vajadustele mõnel õhtul nädalas kl 22-23.
Kaugraviseansi ettevalmistamine (organi energia vabastamine, ka kaetistest) toimub telefonitsi kokkulepitud kellaajal individuaalselt enne raviseanssi.
Kaugraviseansiks ettevalmistamise käigus häälestatakse ka 1-2 klaasi vett, mis toetab raviseansi läbiviimist. Need on vaja juua üks klaas enne ja vajadusel teine peale seanssi.
Kaugraviseansi ajal on vaja olla rahulikult pikali.
Raviseansi eel on vaja teostada panus 30 Südamerahu kontole või muul moel, nt Omniva kaudu.
Küsimused saab esitada meil teel magissameedia@gmail.com või kodulehel siit: http://magissa.ee/registreerumine.

Eelmine
Kuu loomine 13.juunil kl 22:43 Pööripäeva eel
Järgmine
Suve alguse Täiskuuteenistus 

Kommentaarid

 • Magissa  •  21. juuni 2018
  Pöörpäevateenistus©20.6 algas kolmapäeval kl 14 ja kestis 18 tundi.
  Neljapäeva hommikul kl 8 tundsid osalejad uut jõudu ja selgust. See teenistuse tulemusel kujunenud hommikune selgus viitas kristalliseerunud energiaväljale. Selline energiaväli kannab kõrgemat isiklikku eluvibratsiooni, annab väge ja kannab kindlalt läbi suure suve elamuste. Suve algus on neljapäeval kl 13.07.

  Suvehooajaks ettevalmistav Pööripäevaseanss toimus kolmes etapis.
  Esimese etapi ajal kolmapäeval kella kahest kuni kella kaheksani toimus töö osalejate peentasanditel. Selle etapi toime oli vaevutajutav sinnamaani, kui peentasandite korrastamise mõju jõudis füüsilisele tasandile kl 20. Teenistuse teise etapi ajal toimus pingete vabastamine liikumiselundkonna rakkudes. Teine etapp kestis kolm tundi. Nende tundide jooksul peentasandite vabastamisest tulnud impulss vabastas lihaseid ja liigeseid pingetest just niipalju, kuipalju osalejas olid selleks valmis. Need kolm tundi võisid kaasa tuua ka füüsilisi aistinguid, kohati ka valusööste, kui pinged avaldasid vastuseisu.
  Teenistuse kolmanda etapi ajal, mis algas kl 23, toimus energiakeskuste ja nendevaheliste ühenduste aktiveerimine läbi kõikide energiakehade: osalejate füüsiliselt tasandilt kõrgeimate peentasanditeni välja. Sellega kaasnes ka tasandite joondumine, energiavälja avardumine. Sellest etapist viimased kolm tundi toimus osalejate korrastatud ja avardunud energiavälja fikseerumine, stabiliseerumine, kristalliseerumine. See seis on püsiv lähema kolme suvekuu jooksul ning toetab osalejate hingelise ja vaimse tasandi taastumist. See seisund kannab naudinguid läbi suve, kuid ka aitab kaasa uutele algustele, mis kujunemas sügiseks.

  Suurepärast Suurt Suve!

Lisa kommentaar

Email again: