Ma näen teid seismas küsimuse ees „Kuidas minna edasi?“, „Mis on minu rada?“. Siiski ütlen teile kohe, et kõige tähtsam on juba tehtud, te olete otsustanud kõndida oma rada ja see on peamine. See on rõõmustavaim sündmus, mida oma ellu tuua saate. Samamoodi sellel teel kõndimine, elamine. Tooge vaimne vägi tagasi oma ellu ... 

Isa, Poja, Püha Vaimu ja Ime-Ema tingimusteta armastuse nimel, Aamen.         

(lisa siia isiklik palve) 

Issanda Palve 

Meie Isa-Ema Jumal, kes on kogu elu sees, me austame sinu Kohalolekut, MINA  OLEN, meie sees. Me aktsepteerime sinu kuningriigi ilmumist Maa peal meie läbi.  Me aktsepteerime oma vastutust ilmutada sinu tahet Maa peal, nii nagu ta on ilmunud  Taevas. Me aktsepteerime, et sina annad meile igapäevast võimalust olla kõik see, mis sina  oled. Me tunnistame, et sina andestad meile meie ebatäiused, kui meie üksteisele  andestame ja allutame oma tahte kõrgemale tahtele meie sees. Sellepärast me  aktsepteerime seda tõde, et universum tagastab meile selle, mille me välja saadame. Me võtame vastutuse oma elude ja planeedi eest. Me tõotame tõusta kõrgemale  madalama mina kiusatustest, nii et sina saaksid vabastada meid kõikidest  ebatäiuslikest energiatest. Me kinnitame, et sinu kuningriik, jõud ja hiilgus on  ilmunud Maal, nüüd ja igavesti. Aamen. Oo, Ema Maria, õpeta mulle andeksandmise jõudu. 

1. Oo, Ema Maria, aita mul mõista, et kui ma luban endal tunda viha, süüdistamist või  kättemaksuiha teise isiku vastu, loon ma või tugevdan negatiivse energia keerist, mis  tõmbab mu hinge alla põrgu sisse.  Austatud Maria Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

2. Oo Ema Maria, aita mul jõuda sisemise kindlameelsuse seisundini, mis annab  mulle spontaanse meelekindluse, et ma ei ohverdaks oma hinge kättemaksu verisel  altaril.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil.Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

3.Oo, Ema Maria, aita mul ära tunda igavest tõde, et ma ei saa siseneda Taeva  kuningriiki niikaua, kui ma hoian kinni mingitestki negatiivsetest tunnetest ühegi elu  osa vastu. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

4. Oo. Ema Maria, aita mul jõuda sisemise teadmiseni, et mitte see, kui paljust ma  kinni hoian, ei vii mind Taevasse. Vaid see, kui palju ma lahti lasen, viib mind  Taevasse. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

5. Oo, Ema Maria, aita mul tunda puhast armastust, mis mu hingel on MINA OLEN  Kohaloleku vastu, et ma saaksin kogeda kõikehaaravat soovi taas jälle olla ühendatud  selle oma Olemuse osaga.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

6. Oo, Ema Maria, aita mul tunda kõiketeostavat otsusekindlust, et ma ei laseks ühtki  negatiivset tunnet takistada end olemast üks oma MINA OLEN Kohalolekuga, üks  Jumalaga.Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

7. Oo, Ema Maria, aita mul tunda täiuslikku armastust, tingimusteta armastust, mis  on minu MINA OLEN Kohalolekul minu hinge vastu nii, et see saaks hävitada  negatiivsete tunnete minnalaskmise kogu hirmu.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

8. Oo, Ema Maria, aita mul tõeliselt alistada kõik negatiivsed tunded Jumala vastu nii,  et ma saaksin lasta neil puhastatud saada Jumala tule läbi, mis hävitab kõik selle, mis  pole tema sarnane. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

9. Oo, Ema Maria, aita mul tunda negatiivsete tunnete tingimusteta lahtilaskmist ja  kõikehaaravat vabadusetunnet ja rõõmu, mis tuleb läbi täieliku andeksandmise. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks.Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. Oo, Ema Maria, õpeta mulle tingimusteta andeksandmist Oo, Ema Maria, aita mul mõista, aktsepteerida ja omandada fundamentaalne tõde,  et oma hingetasandil olen ma see, kelle arvan enese olevat. Aita mul mõista, et  universum on peegel, mis peegeldab tagasi mulle, mille ma iganes välja saadan.  Seepärast on minu väline olukord minu identsustunde peegeldus. Minu maailm on  see, kelle ma arvan enda olevat.   Oo, Ema Maria, aita mul mõista, et kui ma valin viha, süü või kättemaksusoovi  rakendamise, kahjustan ma tõeliselt iseennast rohkem kui kedagi teist. Aita mul teada  saada, et universum peegeldab mulle tagasi kõik negatiivsed tunded ja need ehitavad  vangla minu hinge ümber.   Oo, Ema Maria, aita mul näha, et minu MINA OLEN Kohaloleku tasandil olen  ma see, kelleks Jumal mind peab ja see on minu tõeline ja püsiv identsus. Aita  mul mõista ja aktsepteerida, et minu MINA OLEN Kohalolek on niisama puhas  ja täiuslik, kui päeval mil mind loodi rikkumatu konseptsioonina Jumala meeles.  Seepärast, mida iganes ma teinud olen selles maailmas või mida on teinud mistahes  jõud minule selles maailmas, pole määrinud seda jumalikku täiust, kes ma tõeliselt  olen.   Oo, Ema Maria, aita mul aksepteerida seda jumalikku tõde, et ma saan igal hetkel  lasta sellel täiusel särada läbi oma hinge ja välise teadlikkuse. Ma pean lihtsalt  andeks andma iseendale ja kogu elule, et ma saaksin lasta minna kõigil ebatäiuslikel  identsustel, uskumustel, tunnetel ja ilmingutel, mis mu tõelist identsust katavad ja  müüri mu MINA OLEN Kohaloleku valguskiire ümber vormivad.   Oo, Ema Maria, aita mul näha, et kui ma tingimusteta andestan, siis lasen ma oma  MINA OLEN Kohaloleku valgusel särada läbi enese ja tuua Jumala täiust sellesse  maailma. Aita mul aktsepteerida, et kui ma andeks annan, siis töötab mu Isa tänini ja  mina töötan. Seepärast mina ja mu Isa oleme üks! 


Oo, Jeesus, õpeta mulle iseendale andeksandmist. 

1. Oo, Jeesus, aita mul mõista, et sinu kutse teha teistele seda, mida ma tahaksin, et  nad mulle teeksid, kehtib ka minu enda suhtes. Seepärast pean ma tegema enesele  seda, mida ma tahaksin, et teised minule teeksid.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

2. Oo, Jeesus, aita mul mõista fundamentaalset tõde, et enne, kui ma teistele andeks  annan, pean ma kõigepealt andestama enesele. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi.Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

3. Oo, Jeesus, aita mul mõista, et minu teod on mu teadvuse seisundi peegeldused.  Järelikult on iga viga mida ma eales teinud olen, piiratud identsustunde tulemus. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

4. Oo, Jeesus, aita mul aktsepteerida fundamentaalset tõde, et ma talitasin alati oma  parimas teadmises, mida antud teadvuse seisund võimaldas.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

5. Oo, Jeesus, aita mul taibata, et süütunne või enesesüüdistus hoiab mind vaid  sellesama teadvuse seisundi lõksus, mis põhjustas minu vea tegemise. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

6. Oo, Jeesus, aita mul aru saada ja aktsepteerida, et süütunde, süüdistamise või  enesevihkamise suurus ei paranda mu viga, ega aita mind vigadest vabaks saada. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

7. Oo, Jeesus, aita mul taibata, et ainus tee jäädavalt oma vigu vältida, on tõusta  kõrgemale sellest teadvuse seisundist, mis mind vigu tegema põhjustas.    Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

 8. Oo, Jeesus, aita mul taibata, et Jumalal pole soovi mind süüdistada, mind karistada  või panna mind tundma end patusena. Jumal tahab vaid, et ma tõuseksin kõrgemale  kogu patust ja patumeelest nii, et ma saaksin tagasi pöörduda koju tema kuningriiki.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

9. Oo, Jeesus, aita mul tõeliselt omandada möödapääsmatu tõsiasi, et Kristusteadvus  on ainuke pääsemine patust ja kui ma lasen sellel teadvusel olla endas, mis oli ka  sinus, on mulle andeks antud kogu patt ja seepärast saan ma anda ja annan andeks  iseendale.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks.Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. Oo, Jeesus, õpeta mulle tingimusteta andeksandmist Oo, Jeesus, aita mul mõista, aktsepteerida ja omandada fundamentaalne tõde, et oma  hingetasandil olen ma see, kelle arvan enese olevat. Aita mul mõista, et universum on  peegel, mis peegeldab tagasi mulle, mille ma iganes välja saadan.  Seepärast on minu väline olukord minu identsustunde peegeldus. Minu maailm on  see, kelle ma arvan enda olevat.   Oo, Jeesus, aita mul mõista, et kui ma valin viha, süü või kättemaksusoovi  rakendamise, kahjustan ma tõeliselt iseennast rohkem kui kedagi teist. Aita mul teada  saada, et universum peegeldab mulle tagasi kõik negatiivsed tunded ja need ehitavad  vangla minu hinge ümber.   Oo, Jeesus, aita mul mõista, et minu MINA OLEN Kohaloleku tasandil olen  ma see, kelleks Jumal mind peab ja see on minu tõeline ja püsiv identsus. Aita  mul mõista ja aktsepteerida, et minu MINA OLEN Kohalolek on niisama puhas  ja täiuslik, kui päeval mil mind loodi rikkumatu kontseptsioonina Jumala meeles.  Seepärast, mida iganes ma teinud olen selles maailmas või mida on teinud mistahes  jõud minule selles maailmas, pole vigastanud ega määrinud jumalikku täiust, kes ma  tõeliselt olen.  Oo, Jeesus, aita mul aktsepteerida jumalikku tõde, et ma saan igal hetkel lasta sellel  täiusel särada läbi oma hinge ja välise teadlikkuse. Ma pean lihtsalt andeks andma  iseendale ja kogu elule, et ma saaksin lasta minna kõigil ebatäiuslikel identsustel,  uskumustel, tunnetel ja ilmingutel, mis mu tõelist identsust katavad ja müüri mu  MINA OLEN Kohaloleku valguskiire ümber vormivad.   Oo, Jeesus, aita mul näha, et kui ma tingimusteta andestan, siis lasen ma oma  MINA OLEN Kohaloleku valgusel särada läbi enese ja tuua Jumala täiust sellesse  maailma. Aita mul aktsepteerida, et kui ma andeks annan, siis töötab mu Isa tänini ja  mina töötan. Seepärast mina ja mu Isa oleme üks! 


Oo, Püha Vaim, aita mul andestada kogu elule 

1. Oo, Püha Vaim, aita mul mõista, et kui teised inimesed mind kahjustavad, kehtib  Jumala muutumatu seadus, et nad lõikavad seda, mida nad külvanud on. Seepärast ei  pea mina ise kätte maksma või „neid maksma panema.” Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

2. Oo, Püha Vaim, aita mul mõista, et kui ma kättemaksu taotlen, loon ma negatiivsed  tagajärjed iseenda jaoks. Seega loon ma negatiivse energiaahela, mis seob mind selle isiku külge, kes mind kahjustas. Aita mul mõista, et ma ei saa vabaks sellest ahelast  enne, kui andestan kõigile täielikult, kes mind kahjustasid ja ei meenuta nende patte  enam.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

3. Oo, Püha Vaim, aita mul mõista fundamentaalset tõde, et kui ma teistele inimestele  andeks annan, siis ei lase ma neid „konksu otsast lahti;” ma lasen ennast konksu otsast  lahti, vabastades ennast energiaahelast, mis mind nende inimestega seob.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

4. Oo, Püha Vaim, aita mul mõista, et kui Jeesus käskis teise põse pöörata, tegi ta  seda selleks, et aidata mul vältida negatiivse energiakeerise ehitamise lõksu, mis  tõmbab mu hinge Põrgu enda teadvusse.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

5. Oo, Püha Vaim, aita mul mõista, et kui Jeesus käskis mul andeks anda oma  vaenlastele, tegi ta seda selleks, et aidata mind vabaks saada kõigist sidematest oma  vaenlastega, et neil poleks enam mingit võimu minu üle. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil.Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

6. Oo, Püha Vaim, aita mul mõista fundamentaalset tõde, et otsides kättemaksu  kahjustan ma ennast ja annan oma vaenlastele ja mustadele jõududele võimu enda  üle. Seepärast on ülim kättemaksu viis pöörata teine põsk ja andeks anda neile, kes  kahjustasid mind.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

7. Oo, Püha Vaim, tule mu teadvusse ja olemusse ja hävita kõik andeksandmatuse  harjumused ja momentumid. Hävita ära kõik deemonid ja mustad jõud, kes neid  momentume tugevdavad.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

8. Oo, Püha Vaim aita mul taibata, et kui ma reageerin täieliku andeksandmisega,  toon ma Jumala kohtumõistmise nende peale, kes mind kahjustavad.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

9. Oo, Püha Vaim, aita mul tunda täielikku ja tingimusteta andeksandmist iga inimese  vastu ja iga musta jõu vastu, kes mind kunagi kahjustanud on selles elus ja minu aja algusest alates materiaalses universumis. Aita mul lihtsalt see minna lasta ja  aktsepteerida sinu  vabastamist.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. Oo, Püha Vaim, õpeta mulle tingimusteta andeksandmist Oo, Püha Vaim, aita mul mõista, aktsepteerida ja omandada fundamentaalne tõde,  et oma hingetasandil olen ma see, kelle arvan enese olevat. Aita mul mõista, et  universum on peegel, mis peegeldab tagasi mulle, mille ma iganes välja saadan.  Seepärast on minu väline olukord minu identsustunde peegeldus. Minu maailm on  see, kelle ma arvan enda olevat.   Oo, Püha Vaim, aita mul mõista, et kui ma valin viha, süü või kättemaksusoovi  rakendamise, kahjustan ma tõeliselt iseennast rohkem kui kedagi teist. Aita mul teada  saada, et universum peegeldab mulle tagasi kõik negatiivsed tunded ja need ehitavad  vangla minu hinge ümber.   Oo, Püha Vaim, aita mul mõista, et minu MINA OLEN Kohaloleku tasandil olen  ma see, kelleks Jumal mind peab ja see on minu tõeline ja püsiv identsus. Aita  mul mõista ja aktsepteerida, et minu MINA OLEN Kohalolek on niisama puhas  ja täiuslik, kui päeval mil mind loodi rikkumatu kontseptsioonina Jumala meeles.  Seepärast, mida iganes ma teinud olen selles maailmas või mida on teinud mistahes  jõud minule selles maailmas, pole vigastanud ega määrinud jumalikku täiust, kes ma  tõeliselt olen.  Oo, Püha Vaim, aita mul aktsepteerida jumalikku tõde, et ma saan igal hetkel  lasta sellel täiusel särada läbi oma hinge ja välise teadlikkuse. Ma pean lihtsalt  andeks andma iseendale ja kogu elule, et ma saaksin lasta minna kõigil ebatäiuslikel  identsustel, uskumustel, tunnetel ja ilmingutel, mis mu tõelist identsust katavad ja  müüri mu MINA OLEN Kohaloleku valguskiire ümber vormivad.   Oo, Püha Vaim, aita mul näha, et kui ma tingimusteta andestan, siis lasen ma oma  MINA OLEN Kohaloleku valgusel särada läbi enese ja tuua Jumala täiust sellesse  maailma. Aita mul aktsepteerida, et kui ma andeks annan, siis töötab mu Isa tänini ja  mina töötan. Seepärast mina ja mu Isa oleme üks! 


Oo, MINA OLEN Kohalolek, aita mul teada saada, et sa oled tõeline  

1. Oo, MINA OLEN Kohalolek, aita mul kogeda kas või viivuks, et sa oled tõeline ja  et mu hing on tõeliselt sinu pikendus.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi.Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

2. Oo, MINA OLEN Kohalolek, aita mul mõista, et ma tõesti olen sina ja et kogu  Jumalast lahusoleku tunne, üksindus ja mahajäetuse tunne on vaid illusioon. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

3. Oo, MINA OLEN Kohalolek, aita mul meenutada, et mina tegin valiku laskuda  materiaalsesse universumisse ja ma tegin seda suure rõõmu ja kõikehaarava sooviga  tuua vaimne leek kingitusena sellele maailmale.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

4. Oo, MINA OLEN kohalolek, aita mul mõista, et ma hakkasin tundma eraldatust  sinust valikute tulemusena, mida ma tegin. Seepärast saavad vaid minu enda valikud  mind tagasi tuua ühendusse sinuga.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas.

5. Oo, MINA OLEN Kohalolek, aita mul aktsepteerida täielikku vastutust iga  puuduliku valiku eest, mida ma eales teinud olen, et ma võiksin saavutada täieliku  vabaduse , mis tuleneb teadmisest, et mul on tühistada kõik puudulikud valikud,  asendades need paremate valikutega. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

6. Oo, MINA OLEN Kohalolek, aita mul aktsepteerida , et ma tegin puudulikud  valikud, sest et ma valisin nende valede uskumise, mis olid madude poolt kavandatud  hingede Põrgus lõksu püüdmiseks.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

7. Oo, MINA OLEN Kohalolek, anna mulle absoluutne sisemine teadmine, et läbi  sinu eksimatu juhendamise ja minu Kristus-mina juhendamise võin ma näha läbi kõik  mao valed ja seejuures teha valiku nad maha jätta. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

8. Oo, MINA OLEN Kohalolek, aita mind teada saada, et andestades madudele  ja kõigile, kes eales mind petnud on, võtan ma neilt ära jõu mu hing lõksu püüda  piiratud identsustundesse, mis on Põrgu.  Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil, Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

9. Oo, MINA OLEN Kohalolek, aita mul tõeliselt aktsepteerida tõsiasja, et kui ma  valin selle teadvuse ületamise, mis pani mind madude valedesse uskuma, on kõik  mu vead viivitamatult andeks antud Jumala poolt. Aita mul tõeliselt tunda Jumala  tingimusteta armastust ja andeksandmist nii, et ma suudaksin andeks anda iseendale ja  enam mitte meenutada oma patte. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. Oo, Jumal, õpeta mulle tingimusteta andeksandmist  Oo, Jumal, aita mul mõista, aktsepteerida ja omandada fundamentaalne tõde, et oma  hingetasandil olen ma see, kelle arvan enese olevat. Aita mul mõista, et universum on  peegel, mis peegeldab tagasi mulle, mille ma iganes välja saadan.  Seepärast on minu väline olukord minu identsustunde peegeldus. Minu maailm on  see, kelle ma arvan enda olevat.   Oo, Jumal, aita mul mõista, et kui ma valin viha, süü või kättemaksusoovi  rakendamise, kahjustan ma tõeliselt iseennast rohkem kui kedagi teist. Aita mul teada  saada, et universum peegeldab mulle tagasi kõik negatiivsed tunded ja need ehitavad  vangla minu hinge ümber.   Oo, Jumal, aita mul mõista, et minu MINA OLEN Kohaloleku tasandil olen  ma see, kelleks Jumal mind peab ja see on minu tõeline ja püsiv identsus. Aita  mul mõista ja aktsepteerida, et minu MINA OLEN Kohalolek on niisama puhas  ja täiuslik, kui päeval mil mind loodi rikkumatu kontseptsioonina Jumala meeles.  Seepärast, mida iganes ma teinud olen selles maailmas või mida on teinud mistahes  jõud minule selles maailmas, pole vigastanud ega määrinud jumalikku täiust, kes ma  tõeliselt olen.  Oo, Jumal, aita mul aktsepteerida jumalikku tõde, et ma saan igal hetkel lasta sellel  täiusel särada läbi oma hinge ja välise teadlikkuse. Ma pean lihtsalt andeks andma  iseendale ja kogu elule, et ma saaksin lasta minna kõigil ebatäiuslikel identsustel,  uskumustel, tunnetel ja ilmingutel, mis mu tõelist identsust katavad ja müüri mu  MINA OLEN Kohaloleku valguskiire ümber vormivad.   Oo, Jumal, aita mul näha, et kui ma tingimusteta andestan, siis lasen ma oma  MINA OLEN Kohaloleku valgusel särada läbi enese ja tuua Jumala täiust sellesse  maailma. Aita mul aktsepteerida, et kui ma andeks annan, siis töötab mu Isa tänini ja  mina töötan. Seepärast mina ja mu Isa oleme üks!


Oo, Jumal, ma annan andeks kogu elule! 

1. Oo, Jumal, ma andestan sulle, et sa andsid mulle elu kingituse. Ma haaran  võimalusest olla osa sinu suurejoonelisest loomingust. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

2. Oo, Jumal, ma andestan sulle, et andsid mulle vaba tahte ja võime vigu teha. Ma  haaran võimalusest kasutada oma vaba tahet, et olla kaas-looja koos sinuga. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

3. Oo, Jumal, ma andestan sulle, et sa lõid seaduse, mis tagastab mulle selle, mille ma  välja saadan. Ma haaran võimalusest õppida kõigist oma valikutest nii, et ma saaksin  kasutada mõlemat, nii häid ja mitte nii häid valikuid kui trepiastmeid võidule. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

4. Oo, Jumal, ma annan andeks endale Jumala süüdistamise või mistahes elu osa  süüdistamise valikute pärast, mida ma tegin. Ma haaran võimalusest võtta täielik  vastutus kõigi oma valikute eest. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil.Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

5. Oo, Jumal, ma annan andeks endale madalamasse teadvuse seisundisse langemise.  Ma haaran võimalusest jätta see seljataha ja lasta endas olla sellel teadvusel, mis oli  ka Kristuses Jeesuses. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

6. Oo, Jumal, ma annan andeks endale kõik vead, mis ma eales teinud olen. Ma  haaran võimalusest näha neid katsetena ja kasutada neid paremate valikute tegemisel  täna ja homme. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

7. Oo, Jumal, ma andestan kõikidele jõududele või inimestele, kes eales mulle  on valetanud. Ma haaran võimalusest läbi näha nendest valedest ja kasutada neid  paremate valikute tegemiseks. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas.

8. Oo, Jumal, ma andestan kõigile jõududele või inimestele, kes iganes on mind  kahjustanud. Ma haaran võimalusest vabastada nii ennast kui kogu elu kõigist  ebatäiustest. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 

9. Oo, Jumal, ma annan andeks iseendale, et olen tundnud klammerdumist selle  maailma asjade külge. Ma haaran võimalusest allutada kõik klammerdumised  Jumalale ja sammuda otse Jumala kuningriiki. Austatud Maria, Armuga üks, Issand on meiega sinu läbi. Õnnistatud oleme me sinu Imelise Armu abil,  Ja sinu poja, Jeesuse, Imelise Armastuse abil. Püha Maria, Imede Ema, Me allutame oma hirmud, praegu ja alatiseks. Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse, Ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas. 


Ma annan andeks Jumalale kogu kahjustamise, tegeliku või kujutletud, mis  iganes mulle tehtud on. (3X) 


Ma annan andeks iseendale kõik vead, tegelikud või kujutletud, mis iganes ma  teinud olen. (3X) 


Ma annan andeks kogu elule kogu kahjustamise, tegeliku või kujutletud, mis  iganes mulle on tehtud. (3X) 


Jeesuse Kristuse nimel, kutsun ma Andeksandmise Leegi lõputut jõudu ümbritsema  Maad ja hävitama kogu viha, vihkamise, meelepaha ja kättemaksusoovi inimeste  seas. Ma aktsepteerin, et see on tehtud Ema Maria ja Ülestõusnud Väe lõputu jõu  abil. See on lõpetatud! Jumala oma on Maa ja kogu tema täius. (3X) 


Aamen. Isa, Poja, Püha Vaimu ja Ime-Ema tingimusteta armastuse nimel, Aamen. Pitseerimine Ma aktsepteerin, et ma olen kinnitatud Jumala lõputusse ja tingimusteta armastusse  nüüd ja igavesti. Ma aktsepteerin, et Ema Maria täidab mind Andeksandmise Leegi lõputu jõuga , andeksandmise vaimse leegiga , mis võidab ära ja hävitab kogu patu,  kõik vead, kõik ebatäiused ja kõik piirangud. Ja seega olen ma vaba Jumala lõputus  andeksandmises.   Ma tõotan järgida oma kõrgemat armastust ja tulla kõrgemale. Ma kinnitan, et ma  olen vaba surelikkuse ja patu ahelatest. Ma aktsepteerin kõikide ebatäiuste andeksandmist Jumala poolt, mida mu hing on kohanud oma reisi jooksul  materiaalse maailma madalamates vibratsioonides. Ma kinnitan, et ma olen vaba  neist ebatäiustest, sest ma aktsepteerin täielikult, et ma olen vaba, Ma annan andeks  täielikult iseendale ja ma aktsepteerin oma tõelist identsust vaimse olendina, keda  pole kunagi puudutanud miski selles maailmas.   Ma kinnitan igavest tõde, et ma olen see, kes ma olen, vaimne olend. Ma lõpetan  mõtlemise, et ma olen ebatäiuslik olend ja aktsepteerin oma tõelist identsust vaimse  olendina. Ma aktsepteerin, et olen täiuslik , nagu Isa Taevas on täiuslik.  Imelise Andeksandmise Ema nimel see on lõpetatud ja see on suletud vaimsesse ja  mateeriasse, nagu Üleval, nii ka all, nüüd ja igavesti. Aamen. 

Printimiseks: https://docs.google.com/document/d/1CLMTWLe3l1e7mD3qkYKtRspQrY2UCk9t4UW1u8SLdMo/pub